Cena Cross Boarder pro COLOP

Vítězem letošní ceny Cross Boarder 2018 je rakouský výrobce razítek COLOP !!!!

Cena Cross Border se uděluje každoročně. Za příkladnou přeshraniční spolupráci mezi společnostmi a institucemi výzkumu a vývoje v regionu třech zemí.
Jihočeskou obchodní komorou, IHK Dolní Bavorsko a WKO Horní Rakousko.

COLOP® je jednou z moderních modelových společností v horním Rakousku.
COLOP je výrobce razítek jedním z celosvětových hráčů na poli průmyslu.
Při hodnotě vývozu kolem 98% a počtu více než 120 vývozních trhů, na které COLOP zboží dodává.

Společnost COLOP vyrábí velkou část svých razítkových výrobků v sídle společnosti, v Rakousku.  A nyní také na svém druhém výrobním místě v České republice.

V posledních letech byla ocenění Cross Boarder udělena  několika známým společnostem.
Jsou to např.  Fronius International GmbH, Silhouette International Schmied AG, Greiner Holding AG, Engel Austria GmbH a Teufelberger Holding AG.

Nyní společnost COLOP získala cenu za úspěšný provoz své dceřiné společnosti a druhého výrobního závodu COLOP CZ v Borovanech.

V roce 2012 se výrobní závod značně rozšířil.  Stal se velkou a moderní společností. O dva roky později následovalo otevření dodatečných výrobních a skladovacích ploch.
Jejich velikost je přibližně 1800 m². To znamená téměř zdvojnásobení prostoru dceřiné společnosti COLOP.

V Borovanech si COLOP váží blízké vzdálenosti do mateřského Welsu. Také stabilní politické situace v ČR.  A zároveň kvalifikovaného a motivovaného personálu a intenzivní komunikace s kolegy z jihočeského kraje.

V roce 1993 začala společnost COLOP fungovat s několika stroji v jednoduché budově, se zaměřením na produkci výrobků. Také bylo ovšem  obtížné zautomatizovat kvůli složitosti  a nízkým objemům tuto výrobu.

Výrobní strategie, které je společnost COLOP věrná do dnešního dne je následující.
COLOP CZ vyrábí především barvící podložky, číselná a samobarvící razítka. Současně také flash razítka a laserové gumy. COLOP působivě demonstruje, jak optimálně využívat region tří zemí jako své know-how a následně z něho vytvářet základ pro udržitelný firemní úspěch. (originál zprávy zde)

A do této skupiny nyní patří i Conti – razítkaHK | Gočárova třída 1620/30 | Hradec Králové 2, 500 02 | CZ
tel.: +420 495 531 125 | +420 603 44 94 31 | info@razitkahk.cz