Náležitosti razítka IČ nebo IČO ??

Jaké informace mají být správně na razítku??

Často diskutovanou otázkou jsou náležitosti razítka, (nejlépe samobarvicí COLOP® )  tedy infomace  co má být na razítku, jaké údaje na razítko dát. Vzor razítka pro jednotlivé subjekty, podnikatele i právnické osoby naleznete pod jednotlivými vzory razítek jako razítko fyzická osoba nebo razítko právnická osoba, příp. jako razítko pro sro (razítko s.r.o., spol. s r.o.), razítko a.s., Za důležité údaje se obecně považují NÁZEV  (obchodní jméno společnosti nebo jméno podnikatele), adresa sídla (ulice a číslo popisné/orientační, PSČ a město) a identifikační údaje (IČO, u plátců DPH také DIČ). Nepovinné údaje na razítko, tedy volitelné, jsou kontaktní údaje jako telefon, e-mail, webová adresa www stránek, QR kód apod. Detailnější informace o tom, zda je správně IČO nebo, má-li DIČ v razítku uvádět také neplátce DPH, jak má vypadat razítko živnostníka (vzor razítka pro živnost), razítko OSVČ náležitosti (vzor razítko OSVČ) a řadu dalších naleznete v sekci Informace. Základní vzor pro firemní razítko má text v řádkovém uspořádání bez rámečku. Grafické ztvárnění však není svázáno přísnými pravidly. Rámeček tedy může být doplněn stejně jako další grafické prvky zajišťující zvýraznění a originalitu. Pro některé skupiny razítek platí naopak striktní pravidla nebo odlišné vzory a tvary. Jde například o poštovní razítko pro označování zásilek České pošty s číslem dohody vnitrostátní a mezinárodní, lékařské razítko, úřední kulaté razítko s předepsaným průměrem, revizní razítko apod.

 

Používá se správně IČO nebo IČ? Identifikační číslo osoby.

IČO je zkratka pro Identifikační číslo osoby. Jde o osmimístné unikátní číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby (nebo organizační složky státu) – zastarale označované jako IČ. Na základě znění § 24 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., a navazující změnu dalších právních předpisů zákonem č. 227/2009 Sb., je v zákoně přímo zmíněná zkratka IČO. Tato její podoba je tedy závazná.

Zmatky a nejednotnost mohou vyplývat z neustálých změn a to jak v minulosti tak i současnosti …  (původně Identifikační číslo organizace se změnilo na Identifikační číslo osoby), protože zákon žádnou oficiální zkratku do roku 2010 výslovně nestanovoval. Ačkoliv hlavní autorita Český statistický úřad používal výraz IČO (ovšem s vysvětlením, že se jedná o interní zkratku úřadu), některé jiné úřady začaly před platností výše zmíněného zákona používat zkrácenou verzi IČ, na což si lidé rychle přivykli. (Možná i s ohledem na to, že každá úspora místa je v malém razítku dobrá.) Se zkratkou IČ se tedy můžeme stále setkat např. u starších razítek, která nebyla dle platné legislativy změněna.