Výměna pásku – gumičky roku na razítkách Colop® DATER

S každým novým rokem podáváme informaci se kterou se Vy jako naši zákazníci budete potýkat především nejen  po  celý leden a únor, ale pak i po celý rok.
Ano, právě Vám došel datum na Vašem datovém razítku / Dateru COLOP®/.
Z obchodního hlediska je odpověď jasná: – pokud chybí nový letopočet na datovém pásku, znamená to, že razítko je staré již 12 let, a znamená to…  jeho výměnu…
A tak nepřekvapí oznámení výrobce z ledna 2020 /Stempelerzeugung Skopek Ges.m.b.H.& Co KG. / A-4600 Wels, Austria/ držitel certifikátu  ISO 9001:2000 a taktéž  ISO 14001:2004/ které zní jasně:
Ukončení výměny datových pásků u starších modelů razítek COLOP® ,…(razítka starší 12-ti let).

Po takové době by bylo opravdu nerozumné i tak robustní razítko, jakým Colop® Expert nepochybně je, ho opravovat.
Oprava se už opravdu nevyplatí, a pokud tedy razítko skutečně používáte , je již na konci životnosti ( tzn. 12 let) více součástí, zejména  pak kluzné plochy hlavních konstrukčních dílů Vašeho razítka.

Colop® DATER

Tak například  razítko COLOP® Classic 2360 Microban ® stojí i s daní 1 410,- CZK, tzn. roční náklad na jeho pořízení tak činí cca stokorunu. Denně tedy méně než 31 haléřů.
Tolik by i ta nejmenší firma měla být připravena po dvanácti letech do razítka investovat.
COLOP® výměnu těchto pásek proto vůbec nedoporučuje a tudíž ani NEPROVÁDÍ !! ( …po tříleté záruce a 144 měsíčním používání, je již toto razítko na konci své životnosti a je třeba ho vyměnit…)
Celé razítko bylo totiž navrženo právě na dvanáctiletou dobu životnosti pásek a po jejím uplynutí je skutečně opotřebované, i když to třeba není na první pohled vidět. Má vnitřní kluzná ložiska a třecí plochy, které již téměř dosloužily. Prach z papíru i kanceláře ve spojení s razítkovou barvou vytvoří “brusnou pastu”, která si vybere svou daň. Mechanizmus otáčení textové desky patří také k velmi namáhaným součástem a jakkoli se to nezdá, těch otisků bývají spíše statisíce… Asi byste také nikomu nedoporučili vyměňovat zip na starých kalhotách, které budete nosit maximálně ještě rok nebo dva, bývá chytřejší si koupit kalhoty nové.

Bohužel již tedy není u nás ( CONTI razítkaHK) toto možné,  … tedy vyměnit datový pásek u datových razítek COLOP®, který končí rokem 2019.
Doposud jsme ještě data měnili, měli jsme zde starší zásobu pásků, nicméně nyní je již  na skladě nemáme žádné.

Proto k nám prosím již neposílejte žádná razítka na uvedenou úpravu, nebudeme ji moci provést.

QR kód razitkaHK