RAZÍTKA HK výroba razítek na počkání EXPRES

VÝROBA RAZÍTEK EXPRES – výroba razítek na počkání !!!
Exkluzivně v Hradci Králové vyrábíme razítka EOS XPRESS na počkání tedy službou EXPRES !!
XPRESS EOS flash – nejrychlejší způsob výroby razítka !!


Vyrábíme pro Vás  samozřejmě i samobarvící razítka na počkání – tedy službou výroba razítek EXPRES – tato razítka (EOS) XPRESS , ale vyrábíme   výhradně oproti zaplacení  předem,  tedy platbou ještě před  jeho výrobou , v hotovosti  příp. platební kartou   v  naší kanceláři  na adrese : Gočárova třída 1620/30 , Hradec Králové 2,  … nebo příp. platbou předem  z tepla  Vašeho  domova na Náš účet , např.  těmito platebními kartami …   
nebo bezhotovostním předem , na náš bankovní účet, …  a po této úhradě  zhotovíme Vaše razítko jako EXPRES – XPRESS do 35-ti minut !!!

Užití, podoba a obsah otisku – razítka se používají například v těchto funkcích:

  • jako prostá pomůcka k psaní opakovaného textu nebo vložení opakovaného obrázku
  • jako obdoba či doplněk podpisu, zejména právnických osob nebo jejich složek: buď slouží jen jako usnadňující pomůcka (nahrazují opakované opisování), nebo zároveň i jako neoficiální autentizační prostředek
  • úřední razítko jako autentizační prostředek pro veřejné listiny
  • k rozlišovacímu označení výrobků nebo materiálu, například vyznačení druhu, šarže, data výroby či spotřeby atd. Kromě značení na papírových štítcích či plastovém obalu jsou razítkována například vejce na skořápce, dřevní kulatina v řezu atd.
  • kromě rozlišení může razítko dokládat i provedení kontroly nebo uskutečnění určité fáze zpracování, přijetí nebo odeslání dokumentu atd. Speciálním případem je poštovní razítko.
  • k potvrzení a vyznačení provedené kontroly: například razítko pasové kontroly, razítko průvodčího na jízdenku,
  • k potvrzení přítomnosti na určitém místě, například turistická razítka na turisticky zajímavých místech, na stanovištích organizovaných hromadných turistických pochodů atd.
  • ke znehodnocení jednorázově použitelné ceniny, poukázky atd., např. poštovní známkyjízdenkykolkové známky atd., popřípadě ke znehodnocení vzorku (razítko Specimen).

Razítka podnikatelů a jiných neúředních osob nemají z právního hlediska žádný speciální význam. Obecně razítko nemá platnost podpisu, podnikatel není povinen razítko mít a používat a otisk razítka nemá explicitně žádnou právní váhu, byť jeho používání může mít praktický význam jakožto vžitý úzus. Občanský ani obchodní zákoník se o razítku vůbec nezmiňují, ačkoliv například podpisem se občanský zákoník zabývá, živnostenský zákoník se zabývá jen úředními razítky. Občanský zákoník pouze v souvislosti s písemnými právními úkony zmiňuje, že „podpis může být nahrazen mechanickými prostředky v případech, kdy je to obvyklé“.

Existenci razítka právnické osoby předpokládá například správní řád v ustanovení § 21 odst. 4, podle něhož zásilku neurčenou do vlastních rukou může převzít ten, kdo potvrdí příjem razítkem adresáta-právnické osoby, avšak vzhledem k tomu, že totéž oprávnění má i široký okruh dalších fyzických osob, nelze tuto možnost brát jako povinnost ani jako omezení. Na formuláři daňového přiznání a dalších daňových formulářích je předtištěná kolonka „podpis a otisk razítka plátce“, ale v zákoně nemá požadavek otisku razítka žádnou oporu. Závazné je pouze použití předepsaného tiskopisu a vyplnění předepsaných údajů, přičemž otisk razítka není údaj.

Mezi základní a nejběžnější údaje na razítkách podniků patří název podnikatelského subjektu, jeho sídlo či adresa provozovny a IČO a DIČ. Dalšími užitečnými prvky mohou být telefonní čísloe-mailová adresaURL adresa webové prezentace, provozní hodiny, bankovní spojení, logo firmy, předmět činnosti firmy, pořadové číslo identifikující konkrétní razítko, název organizační složky nebo jméno či funkce pracovníka, případně i QR kód.

( převzato z wikipedie)

Naši zákazníci říkají…..

Marta Świstek

Marketingový manažer COLOP Polsko, Polsko

„Malá změna, ale obrovský efekt! Perfektní barvy a flexibilní řešení: „Změňte barvu vaší karty ImageCard ™ kdykoli budete chtít.“

QR kód CONTI – razítkaHK